Role of Labouchere System to Increase Winning Odds of Players

ระบบ Labouchere ช่วยให้ผู้เล่นชนะเกมรูเล็ตได้ง่ายขึ้นหรือไม่

          ระบบ Labouchere รู้จักกันในชื่อของระบบการยกเลิกหรือแยกไพ่ ซึ่งเป็นกลยุทธ์การเล่นพนัน ที่ใช้กันในเกมรูเล็ต โดยรูปแบบของกลยุทธ์ดังกล่าวนั้นคือการที่ผู้เล่นจะต้องตัดสินใจก่อนเล่นว่าต้อง การจำนวนเงินในการชนะเท่าไหร่ จากนั้นเขียนรายการตัวเลขบวกที่รวมกับจำนวนเงินที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งในการเดิมพันแต่ละครั้งผู้เล่นจะลงเดิมพันเป็นจำนวนเงินเท่ากับผลรวมของหมายเลขแรกและหมายเลขสุดท้ายในรายการ จนกว่าจะเหลือเพียงหมายเลขเดียวและจำนวนนั้นก็คือจำนวนเงินเดิมพัน นั่นเอง โดยหากผู้เล่นชนะเงินเดิมพันทั้งสองจะถูกลบออกจากรายการและหากการเดิมพันแพ้ จำนวนเงินที่เสียจะถูกเพิ่มเข้ามาในส่วนท้ายของรายการ และเพราะรูปแบบการเดิมพันที่ค่อนข้างซับซ้อนเช่น

นี้ผู้เล่นบางส่วนจึงอาจเกิดความสงสัย ว่าแท้จริงแล้วระบบเดิมพันนี้ถือว่ามีประโยชน์ต่อผู้เล่นหรือไม่

วิธีเริ่มต้นด้วยลำดับ

ในขั้นแรกผู้เล่นจะต้องจดลำดับหมายเลขที่ต้องการ

ซึ่งสิ่งนี้สามารถเข้าใจได้ด้วยตัวอย่างง่ายๆ สมมติว่า

ผู้เล่นจดลำดับหมายเลขลงตั้งแต่
ไทย Winbet2u 1 – 5 ตัวเลขที่ได้

ระบุไว้แต่ละหมายเลขจะเป็นสัญลักษณ์ของหน่วยที่

ใช้ในการเดิมพันซึ่งในกรณีนี้อาจเพิ่มขึ้นสูงสุดที่ 15

และนอกจากนี้หากผู้เล่นคนใดเต็มใจที่จะวางสูงสุด

จำนวนเงินเดิมพันทั้งหมดก็จะเท่ากับ 10 เป็นต้น

การทำงานของระบบ Labouchere

เมื่อผู้เล่นมีลำดับหมายเลขเฉพาะแล้ว พวกเขาควร

เริ่มเดิมพันด้วยหมายเลขแรกและหมายเลขสุดท้าย

ของลำดับหมายเลขก่อน ตัวอย่างเช่นผู้เล่นควรเดิม

พันหมายเลข 1 และ 5 ก่อนดังนั้นการเดิมพันจะเท่า

กับ 6 หน่วย โดยในกรณีที่การเดิมพันชนะผู้เล่นควร

ยกเลิกหมายเลขที่เลือกเหล่านั้น ซึ่งจะทำให้เหลือ

ลำดับหมายเลขใหม่คือ 2, 3 และ 4 โดยหลังจากนี้

ควรใช้กฎเดียวกันในการวางหมายเลขแรกและเลข

สุดท้ายกับการเดิมพันและหากว่าผู้เล่นแพ้ ในกรณี

นี้จะรวมหมายเลข 6 ไว้ในลำดับหมายเลขที่เริ่มต้น

ดังนั้นลำดับหมายเลขใหม่จะเริ่มจากเลข 1 และจะ

สิ้นสุดในที่เลข 6 นั่นเอง

boatengwolke